Nutricionizam u Hrvatskoj

NutricionizamVeć i ptice na grani pjevaju kako zdrava prehrana sprečava bolesti. Nažalost, velik broj ljudi ne vjeruje ili ne mari za to. Pored toga su nedovoljno i nepravilno educirani kako bi izvukli zaključke bitne za vlastito zdravlje.

 

Još prije nekoliko godina nutricionist u Hrvatskoj je teško mogao naći posao. Danas, zahvaljujući razvoju privatnog medicinskog sektora sektora otvorene su brojne klinike, ordinacije, welness centri i centri za mršavljenje pa se čak i u vrijeme krize ne može reći da nema posla. Presedan u afirmaciji nutricionizma kod nas je i nedavno otvaranje nutricionističkog savjetovališta u KB Dubrava. 

 

Nutricionizam je vrlo živa znanost i nutricionist konstantno mora unaprijeđivati svoje znanje. Svakodnevno se objavljuje stotine studija o dodacima prehrani – vitaminima, mineralima, aminokiselinama i ostalim prirodnim tvarima koje postoje u organizmu. Naravno tu spadaju i biljke, biljni lijekovi, različite vrste ulja i ostala hrana.