Nobelovac Linus Pauling - suosnivač ortomolekularne medicine


LINUS  PAULING,  jedan je od najbriljantnijih znanstvenika 20. stoljeća. Radio je na strukturi  proteina, sudjelovao u utrci da otkrije strukturu DNK i gotovo dobio treću nobelovu nagradu za otkriće strukture DNK.

 

Linus Pauling Carl ( 1901 - 1994)  američki kemičar, biokemičar, mirovni aktivist, autor i pedagog. Bio je  jedan od najutjecajnijih kemičara u povijesti i ubraja se među najvažnije znanstvenike 20. stoljeća. Pauling  spada među prve znanstvenike  koji su radili na području kvantne kemije i molekularne biologije. Jedan je  od samo četiri pojedinca koji su osvojili više od jedne Nobelove nagrade. Pauling je rođen u Portlandu, u Oregonu, javnu osnovnu i srednju školu pohađao je u gradu Condon i u Portlandu, Oregon, i upisao College Oregon State  1917. gdje i diplomirao  na kemijskom inženjerstvu  1922 godine.  1919-1920 bio je puno radno vrijeme učitelj kvantitativne analize u State Collegeu, nakon čega je imenovan za predavača kemije na  California Institute of Technology.  1922 - 1925 radi kod profesora Roscoe G. Dickinsona i Richard C. Tolman, gdje je doktorirao fizikalnu kemiju i matematiku. U 1925 bio je nagrađen  sa Ph.D. nagradom,  (summa cum laude) u kemiji,  fizici i matematici.